NTA åk. 4 – 6

Solros. NTA - Från frö till frö. Foto: Unsplash

Utbildningar och lådor

Introduktionsutbildning - NTA
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 2 - 5
Rymden
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Flyta eller sjunka
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Från frö till frö
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Kemiförsök
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Kretsar kring el
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Mönster och algebra
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Matens kemi
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 6
Rörelse och konstruktion
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 4 - 7
Smartare produkter
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 6 - 9
Den smartare staden
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 5 - 6
Mäta tid
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 5 - 7
Kroppen
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 6 - 7
Magneter och motorer
Expectrum Västerås Gul bakgrund
Åk. 6 - 8
Banbrytande teknik