Om expectrum

Liv och rörelse på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

På expectrum samlas elever, lärare, företag och organisationer i en gemensam miljö. En mix av människor som gör expectrum unik. Vi erbjuder ett färgglatt skolutbud, nyfikna mötesrum och en modern coworking miljö för i dagsläget cirka 55 medlemsföretag. Vi skapar positiva krockar mellan världar som annars inte möts och ser det fina med att barn och vuxna inspireras av varandra. Vi uppmuntrar elever att kliva in i teknikens underbara värld, där allt är möjligt.

Expectrums tre mål

  • Att bidra till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.
  • Att bidra till strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer.
  • Att bidra till en stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

LÄR KÄNNA EXPECTRUM