Om expectrum

Liv och rörelse på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Vi uppmuntrar elever och lärare att kliva in i teknikens underbara värld. Genom att erbjuda ett modernt utbud av aktiviteter och material, bidrar vi till att stärka den digitala och tekniska kompetensen hos elever och lärare. Vi tror på att lärandet sker genom handling och utvecklingen baseras på möten med elever och lärare.

Expectrum

Expectrum är en kommunal verksamhet i Västerås som tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen och enheten för Forskning och skolutveckling.

Expectrum stödjer skolutveckling med fokus på ämnet teknik och naturvetenskap.  Vårt uppdrag riktar sig till både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor i Västerås. Våra aktiviteter och samarbeten syftar också till att gynna och bidra till långsiktig kompetensförsörjning inom våra fokusområden.

 

Expectrums uppdrag:

  • stödja och kompetensutveckla lärare
  • bidra till att stärka den digitala och tekniska kompetensen hos lärare och elever
  • bidra till ett ökat intresse för teknik hos stadens elever

Läs mer om vårt utbud under kategori ”Skola”.

 

Lär känna expectrum