Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Om oss

Expectrum är platsen där infallsvinklar krockar, nya perspektiv och idéer uppstår och där kunskap och entusiasm flödar bland människor som möts.

Om expectrum

Expectrum är ett utvecklingscenter för tankar och teknologi med utrymme för upplevelser, rön och resultat. Här kopplas skola, näringsliv och forskning samman i en alltjämt rörlig miljö. Tillsammans med aktörer och deltagare höjs det digitala medborgarskapet och stärks människor utifrån att vara medborgare, producenter, konsumenter och invånare.

Expectrum har tre mål med verksamheten:

  • Att bidra till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.
  • Att bidra till strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer.
  • Att bidra till en stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

Till expectrum kan du komma för att möta människor, utforska teknik, lära dig nya saker, ja, allt som inkluderar att vara, agera och skapa.

Kolla gärna in vår film om expectrum!

Har du frågor? Eller vill du veta ännu mer om expectrum?
Kontakta verksamhetschef Lisa Kilestad.
Mail: 
Telefon: 021-39 60 62

Västerås Marknad och Näringsliv AB
Expectrum ingår i det kommunalägda bolaget Västerås marknad och näringsliv AB och utgör tillsammans med Näringsliv Västerås affärsområdet Invest. Invests uppdrag är att i samhandling med utbildningsaktörer och näringsliv stärka kompetens för ett framtida arbetsliv och göra Västerås till en bra plats att driva och etablera verksamheter i. Genom initiativrik handlingskraft och effektivitet bidrar vi till att Västerås stärker sin position som en plats för innovation och teknikutveckling.

Läs bolagets integritetspolicy
Läs mer om cookies

 

”Expectrum är en unik arena för kreativa möten i staden utan gränser, där inspiration, kreativitet och struktur samsas i samma rum.”
Conny Petrén, Näringslivschef
Näringsliv Västerås

”I expectrum bidrar vi tillsammans aktivt till ett samhälle
där vi skapar gemensamma värden!”
Ylva Wretås, strateg, Kompetensförsörjning och arbetsmarknad, Västerås stad

Expectrum är en viktig satsning för utvecklingen av regionen. Satsningen är även bra för våra barn och unga eftersom den ger möjligheter till att upptäcka, experimentera och inspireras av teknik och naturvetenskap.
Ulla Persson, ordförande kommunfullmäktige Västerås stad

Fantastisk möjlighet att ge fler barn och ungdomar chansen att bli intresserade av teknik.
Peter Östervik, Business developer Addiva

Expectrum ger oss möjlighet att bredda synen på vad en ingenjör arbetar med.
Stellan Thorén, Director of Technology Global Field Services Westinghouse

Vi behöver höja teknikintresset och det måste ske brett och uthålligt med tydligt budskap.
Hans Hansson, professor Mälardalens högskola

Verksamheten kommer att öppna mångas ögon för de gränslöst spännande möjligheter som uppstår när tekniken och människan samspelar på ett bra sätt.
Eva Little, biträdande stadsdirektör Västerås stad

En fantastisk satsning för att säkerställa att vi har framtida arbetskraft.
Christer Nordmark, marknadschef Mälarenergi stadsnät

Expectrum är ett fantastiskt sätt att behålla och skapa intresse för branscher där det finns jobb.
Björn Nordén, Verksamhetschef Jobba i Västerås

När alla intressenter möts: företagare, entreprenörer, innovatörer, forskare och studerande, på ett och samma ställe, inom Expectrum, kommer det att uppstå en kreativ miljö som föder nya idéer för framtida affärer. Det är precis vad vi behöver!
Billy Bergåker, VD Almi företagspartner

Äntligen får vi ett paraply som ger ungdomar möjlighet att se och uppleva kompetenser som behövs på arbetsmarknaden.
Bernt Henriksen, Manager Industrial Systems at Prevas

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.
Jag samtycker till cookies