Våra sidor
Language
Google Translate is used for translations to other languages. Västerås Marknad & Näringsliv AB cannot be held liable for any incorrect translations when using Google Translate.

Om oss

Expectrum är platsen där infallsvinklar krockar, nya perspektiv och idéer uppstår och där kunskap och entusiasm flödar bland människor som möts.

Om expectrum

Expectrum är ett utvecklingscenter för tankar och teknologi med utrymme för upplevelser, rön och resultat. Här kopplas skola, näringsliv och forskning samman i en alltjämt rörlig miljö. Tillsammans med aktörer och deltagare höjs det digitala medborgarskapet och stärks människor utifrån att vara medborgare, producenter, konsumenter och invånare.

Expectrum har tre mål med verksamheten:

  • Att bidra till ett ökat intresse för teknik och därmed en kompetensförsörjning som bidrar till den regionala rekryteringsbasen.
  • Att bidra till strategiska samarbeten med omvärlden när det gäller våra kommersiellt hållbara innovationer.
  • Att bidra till en stärkt identitet av Västerås och regionen som ett teknik- och innovationsstarkt centrum.

Till expectrum kan du komma för att möta människor, utforska teknik, lära dig nya saker, ja, allt som inkluderar att vara, agera och skapa.

Kolla gärna in vår film om expectrum!

Har du frågor? Eller vill du veta ännu mer om expectrum?
Kontakta verksamhetschef Lisa Kilestad.
Mail: 
Telefon: 021-39 60 62

Västerås Marknad och Näringsliv AB
Expectrum ingår i det kommunalägda bolaget Västerås marknad och näringsliv AB och utgör tillsammans med Invest Västerås affärsområdet Invest. Invests uppdrag är att i samhandling med utbildningsaktörer och näringsliv stärka kompetens för ett framtida arbetsliv och göra Västerås till en bra plats att driva och etablera verksamheter i. Genom initiativrik handlingskraft och effektivitet bidrar vi till att Västerås stärker sin position som en plats för innovation och teknikutveckling.

Läs bolagets integritetspolicy
Läs mer om cookies

 

Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på våra sajter. Läs mer om cookies här.
Jag samtycker till cookies