Lovverksamhet

Tillsammans bygger familjen ett hus på en av expectrums aktiviteter. Fotograf: Af Adam

Expectrum erbjuder även aktiviteter och event på lov och andra dagar. Alla aktiviteter bygger på att du som deltagare är aktiv, inspireras och har roligt. Det kan till exempel handla om 3D, programmering, VR eller aktiviteter där skaparglädjen väcks till liv.

Vad är du intresserad av?