Skola

Glada skolbarn programmerar robot på expectrum. Fotograf: Af Adam

Expectrum är ett utvecklingscentrum med stort fokus på skolan och dig som lärare. Här kan du utveckla dina kunskaper inom teknik, boka in din klass på skolbesök eller låna material till ditt klassrum. Du kan också bli Teknikpilot hos oss! Det innebär att du utbildas i att själv hålla i skolbesök på expectrum med din och skolans klasser. Du får kompetensutveckling samtidigt som du blir en unik resurs på din skola. Välkommen!

Vad är du intresserad av?