Utlåningsmaterial

Lärare hämtar utlåningsmaterial till sin skola på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Prova något nytt och låna kostnadsfritt material till klassrummet! Ett kreativt, roligt och intresseväckande material som utvecklar problemlösningsförmåga och teknikkunskaper. Vi har bland annat legomaterial som kan programmeras och små robotar som gärna flyttar in i ditt klassrum.

Utlåningsperioder 2021

Period 1: 19 januari-30 mars (hämta/lämna tisdag mellan 15.00-16.00 på expectrum)

Period 2: 13 april-1 juni (hämta/lämna tisdag mellan 15.00-16.00 på expectrum)

Period 3: 24 augusti-5 oktober (hämta/lämna tisdag mellan 15.00-16.00 på expectrum)

Period 4: 12 oktober-14 december, låna gärna till fritids under höstlovet (hämta/lämna tisdag mellan 15.00-16.00 på expectrum)

Nytt för 2021 är att vi lånar ut materialet längre perioder så ni kan vara fler på skolan som får glädje av materialet. Nedan följer förslag på hur många klasser som kan ta del av materialet under utlåningsperioden.

WeDo och WeDo 2.0: 3 klasser på samma skola per period

Teknik och vetenskapslego: 3 klasser på samma skola per period

EV3: 2 klasser på samma skola per period

Micro:Bit: 2 klasser på samma skola per period

Kodningsexpressen: 2 klasser på samma skola per period

Digital utbildning

Till alla klassuppsättningar finns en kort digital utbildning för att det ska bli enkelt att använda materialet.

Utlåningsmaterial till förskoleklass. Foto: expectrum

Nyhet! Kodningsexpressen, förskoleklass

Eleverna använder tåg, räls och byggbitar i DUPLO® för att praktiskt utforska konstruktion och kodning. De får bygga en tågbana och figurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de köra tåget och lösa uppdrag med actionklossar. Här tränas samarbetsförmåga och logiskt tänkande samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande kodning.

Kodningsexpressen lånas ut tillsammans med en surfplatta. En klassuppsättning består av 1 större legolåda. Eleverna arbetar med fördel i mindre grupper om 3-6 stycken elever.  

Se onlineutbildningen

WeDo åk. 1 – 3

Eleverna får använda sig av LEGO® för att praktiskt utforska konstruktion och programmering. De får bygga legofigurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de programmera sina byggen med hjälp av datorer för att skapa rörelser. Här tränas samarbetsförmågan samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

WeDo lånas ut tillsammans med datorer. En klassuppsättning består av 15 legolådor och lika många datorer. Eleverna arbetar med fördel i par.

Se onlineutbildingen

WeDo lego hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum
Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

WeDo 2.0 åk. 2 – 4

Eleverna får använda sig av LEGO® för att praktiskt utforska konstruktion och programmering. De får bygga legofigurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de programmera sina byggen med hjälp av surfplattor för att skapa rörelser. Här tränas samarbetsförmågan samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

WeDo 2.0 lånas ut tillsammans med surfplattor. En klassuppsättning består av 15 legolådor och lika många surfplattor. Eleverna arbetar med fördel i par.

Se onlineutbildingen

Teknik och vetenskapslego åk. 2 – 9

Detta legomaterial låter eleverna skapa och uppleva mekaniska principer som normalt finns dolda i maskiner och konstruktioner vi använder i det dagliga livet. Det finns flera olika modeller de kan bygga som praktiskt visar principerna för de enkla maskinerna. Detta på ett lättbegripligt, visuellt och lustfyllt sätt.

Materialet lånas ut tillsammans med byggbeskrivningar i olika svårighetsgrader.

Se onlineutbildingen

Teknik och vetenskapslego hos expectrum. Fotograf: Af Adam
Programmera EV3-robotar hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

EV3 åk. 4 – 9, gymnasiet

Med hjälp av detta material får eleverna möjlighet att bygga och programmera LEGOs EV3-robotar så att de kan röra sig och utföra olika saker. Genom olika uppdrag får eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning. Legorobotarna kommer garanterat engagera både dig och dina elever på ett positivt sätt, så det finns risk att det blir svårt att slita er från lektionen när det blir dags för rast.

Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Se onlineutbildingen

Micro:Bit åk. 7 – 9, gymnasiet

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Den används mycket i undervisningen i Storbritannien och i flera andra länder för att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Materialet ger eleverna möjlighet att bygga och programmera små datorer så att de kan utföra olika saker så som att låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever världen över och prova på att programmera Micro:Bit – i ditt klassrum!

Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Se onlineutbildningen

 

 

Programmera Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum

Två färdiga digitala lektioner i Micro:bit att använda med materialet och en dator.

Micro:bit start  

Micro:bit fortsättning