Utlåningsmaterial

Lärare hämtar utlåningsmaterial till sin skola på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Prova något nytt och låna kostnadsfritt material till klassrummet! Ett kreativt, roligt och intresseväckande material som utvecklar problemlösningsförmåga och teknikkunskaper. Vi har bland annat legomaterial som kan programmeras och små robotar som gärna flyttar in i ditt klassrum.

Digital utbildning till din uppsättning

Till alla klassuppsättningar finns en kort digital utbildning för att det ska bli enkelt att använda materialet. Materialet lånas under en period, aktuella perioder presenteras under varje material i samband med bokning.

Klassuppsättningar

WeDo åk. 1 – 3

Eleverna får använda sig av LEGO® för att praktiskt utforska konstruktion och programmering. De får bygga legofigurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de programmera sina byggen med hjälp av datorer för att skapa rörelser. Här tränas samarbetsförmågan samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

WeDo lånas ut tillsammans med datorer. En klassuppsättning består av 15 legolådor och lika många datorer. Eleverna arbetar med fördel i par.

Se onlineutbildingen

Fullbokat
WeDo lego hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Teknik och vetenskapslego åk. 2 – 9

Detta legomaterial låter eleverna skapa och uppleva mekaniska principer som normalt finns dolda i maskiner och konstruktioner vi använder i det dagliga livet. Det finns flera olika modeller de kan bygga som praktiskt visar principerna för de enkla maskinerna. Detta på ett lättbegripligt, visuellt och lustfyllt sätt.

Materialet lånas ut tillsammans med byggbeskrivningar i olika svårighetsgrader.

Se onlineutbildingen

Fullbokat
Teknik och vetenskapslego hos expectrum. Fotograf: Af Adam

EV3 åk. 4 – 9, gymnasiet

Med hjälp av detta material får eleverna möjlighet att bygga och programmera LEGOs EV3-robotar så att de kan röra sig och utföra olika saker. Genom olika uppdrag får eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning. Legorobotarna kommer garanterat engagera både dig och dina elever på ett positivt sätt, så det finns risk att det blir svårt att slita er från lektionen när det blir dags för rast. Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Se onlineutbildingen

Fullbokat
Programmera EV3-robotar hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Micro:Bit åk. 7 – 9, gymnasiet

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Den används mycket i undervisningen i Storbritannien och i flera andra länder för att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Materialet ger eleverna möjlighet att bygga och programmera små datorer så att de kan utföra olika saker så som att låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever världen över och prova på att programmera Micro:Bit – i ditt klassrum! Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Onlineutbildning klar hösten 2020

Fullbokat
Programmera Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum