Utlåningsmaterial

Lärare hämtar utlåningsmaterial till sin skola på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Prova något nytt och låna kostnadsfritt material till klassrummet! Ett kreativt, roligt och intresseväckande material som utvecklar problemlösningsförmåga och teknikkunskaper. Vi har bland annat Lego® som kan programmeras och små robotar som gärna flyttar in i ditt klassrum.

Utlåningsperioder 2024/2025

Period 1: 22 januari – 11 mars (preliminära datum)

Period 2: 8 april – 3 juni (preliminära datum)

Period 3: 19 augusti – 7 oktober

Period 4: 4 november – 9 december

Lådorna levereras och hämtas på din skola

Lådorna levereras till din skola, och hämtas vid utlåningsperiodens slut.

Period 1 levereras lådorna under vecka 4/5 och hämtas från och med måndag vecka 11.

Period 2 levereras lådorna under vecka 15 och hämtas från och med måndag vecka 23/24.

Period 3 levereras lådorna under vecka 34/35 och hämtas från och med måndag vecka 41.

Period 4 levereras lådorna under vecka 45 och hämtas från och med måndag vecka 50/51.

Fler klasser kan ta del av materialet under perioden

Vi lånar ut materialet under längre perioder så ni kan vara fler på skolan som får glädje av materialet. Nedan följer förslag på hur många klasser som kan ta del av materialet under utlåningsperioden.

Två klasser/period: Spike Prime, Micro:Bit och Kodningsexpressen

Tre klasser/period: Teknik och vetenskapslego, Medicinteknik och WeDo 2.0

Digital utbildning och lektioner

Till vissa klassuppsättningar finns en kort digital utbildning och lektioner för att det ska bli enkelt att använda materialet.

Micro:Bit åk. 6 – 9

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Den används mycket i undervisningen i Storbritannien och i flera andra länder för att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Materialet ger eleverna möjlighet att bygga och programmera små datorer så att de kan utföra olika saker så som att låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever världen över och prova på att programmera Micro:Bit – i ditt klassrum!

Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Onlineutbildning
Digital lektion: Micro:bit start
Digital lektion: Micro:bit fortsättning

Programmera Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum

Medicinteknik åk. 4 – 9

I den här labb-lådan får eleverna möjlighet att använda medicintekniska produkter som idag används inom sjukvården. Genom att praktiskt utforska produkterna får de en förståelse för hur tekniken fungerar och hur tekniken kan tillämpas och användas inom olika ämnesområden tex träning och hälsa.

I ett teoretiskt avsnitt arbetar eleverna med frågor som produktutveckling och möjligheter med ny teknik. Uppgifterna berör även frågor om livskvalité och etiska frågeställningar som följer med den nya tekniken.

Kodningsexpressen, förskoleklass

Eleverna använder tåg, räls och byggbitar i DUPLO® för att praktiskt utforska konstruktion och kodning. De får bygga en tågbana och figurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de köra tåget och lösa uppdrag med actionklossar. Här tränas samarbetsförmåga och logiskt tänkande samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande kodning.

Kodningsexpressen lånas ut tillsammans med surfplatta. En klassuppsättning består av 2 större legolådor. Eleverna arbetar med fördel i mindre grupper om 3-6 stycken elever.

Onlineutbildning
Lektionsplaner

Utlåningsmaterial till förskoleklass. Foto: expectrum
Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

WeDo 2.0 åk. 2 – 4

Eleverna får använda sig av LEGO® för att praktiskt utforska konstruktion och programmering. De får bygga legofigurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de programmera sina byggen med hjälp av surfplattor för att skapa rörelser. Här tränas samarbetsförmågan samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

En klassuppsättning består av 15 legolådor. Eleverna arbetar med fördel i par. Du behöver själv komplettera med en surfplatta/legolåda och ladda ner den kostnadsfria applikationen WeDo 2.0

Onlineutbildning
Lektionsplaner

BricQ Motion åk. 1 – 5

Tänk nytt med STEAM-lärande och få inspiration i klassrummet. LEGO® BricQ Motion Essential är ett intuitivt och anpassningsbart inlärningssystem. Ge eleverna möjlighet att praktiskt och lekfullt lära sig om konstruktion. Eleverna får bygga legofigurer genom att följa beskrivningar.

En klassuppsättning består av 15 legolådor. Eleverna arbetar med fördel i par.

Lektionsplaner

Legobitar i expectrums färger. Foto: expectrum
Programmera Spike-robotar från expectrum på din skola. Foto: expectrum

Spike Prime åk. 6 – 9

Med hjälp av LEGO® får eleverna möjlighet att bygga och programmera Spike-robotar som kan röra sig och utföra olika saker. Eleverna får möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning. Robotarna kommer garanterat engagera både dig och dina elever, så det finns risk att det blir svårt att slita er från lektionen när det blir dags för rast.

En klassuppsättning består av 15 lådor. Eleverna arbetar med fördel i par. Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Onlineutbildning
Lektionsplaner