Utlåningsmaterial

Lärare hämtar utlåningsmaterial till sin skola på expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Prova något nytt och låna kostnadsfritt material till klassrummet! Ett kreativt, roligt och intresseväckande material som utvecklar problemlösningsförmåga och teknikkunskaper. Vi har bland annat Lego® som kan programmeras och små robotar som gärna flyttar in i ditt klassrum.

Utlåningsperioder 2023

Period 1: 23 januari – 20 mars

Period 2: 11 april – 5 juni

Period 3: 21 augusti – 2 oktober

Period 4: 16 oktober – 11 december, låna gärna till fritids under höstlovet

Lådorna levereras och hämtas på din skola

Lådorna levereras till din skola, och hämtas vid utlåningsperiodens slut.

Period 1 levereras lådorna under vecka 4/5 och hämtas från och med måndag vecka 12.

Period 2 levereras lådorna under vecka 15 och hämtas från och med måndag vecka 23/24.

Period 3 levereras lådorna under vecka 34/35 och hämtas från och med måndag vecka 40.

Period 4 levereras lådorna under vecka 43 och hämtas från och med måndag vecka 50/51.

Fler klasser kan ta del av materialet under perioden

Vi lånar ut materialet under längre perioder så ni kan vara fler på skolan som får glädje av materialet. Nedan följer förslag på hur många klasser som kan ta del av materialet under utlåningsperioden.

Två klasser/period: EV3, Micro:Bit och Kodningsexpressen

Tre klasser/period: Teknik och vetenskapslego, Medicinteknik och WeDo 2.0

Digital utbildning

Till de flesta klassuppsättningar finns en kort digital utbildning för att det ska bli enkelt att använda materialet.

Micro:Bit åk. 7 – 9, gymnasiet

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Den används mycket i undervisningen i Storbritannien och i flera andra länder för att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Materialet ger eleverna möjlighet att bygga och programmera små datorer så att de kan utföra olika saker så som att låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever världen över och prova på att programmera Micro:Bit – i ditt klassrum!

Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Onlineutbildning
Digital lektion: Micro:bit start
Digital lektion: Micro:bit fortsättning

Programmera Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum

Medicinteknik åk. 4 – 9

I den här labb-lådan får eleverna möjlighet att använda medicintekniska produkter som idag används inom sjukvården. Genom att praktiskt utforska produkterna får de en förståelse för hur tekniken fungerar och hur tekniken kan tillämpas och användas inom olika ämnesområden tex träning och hälsa.

I ett teoretiskt avsnitt arbetar eleverna med frågor som produktutveckling och möjligheter med ny teknik. Uppgifterna berör även frågor om livskvalité och etiska frågeställningar som följer med den nya tekniken.

Kodningsexpressen, förskoleklass

Eleverna använder tåg, räls och byggbitar i DUPLO® för att praktiskt utforska konstruktion och kodning. De får bygga en tågbana och figurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de köra tåget och lösa uppdrag med actionklossar. Här tränas samarbetsförmåga och logiskt tänkande samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande kodning.

Kodningsexpressen lånas ut tillsammans med en surfplatta. En klassuppsättning består av 1 större legolåda. Eleverna arbetar med fördel i mindre grupper om 3-6 stycken elever.

Onlineutbildning

Utlåningsmaterial till förskoleklass. Foto: expectrum
Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

WeDo 2.0 åk. 2 – 4

Eleverna får använda sig av LEGO® för att praktiskt utforska konstruktion och programmering. De får bygga legofigurer genom att följa enkla digitala beskrivningar, därefter får de programmera sina byggen med hjälp av surfplattor för att skapa rörelser. Här tränas samarbetsförmågan samtidigt som eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

En klassuppsättning består av 15 legolådor. Eleverna arbetar med fördel i par. Du behöver själv komplettera med en surfplatta/legolåda och ladda ner den kostnadsfria applikationen WeDo 2.0

Onlineutbilding

Teknik och vetenskapslego åk. 2 – 9

Detta legomaterial låter eleverna skapa och uppleva mekaniska principer som normalt finns dolda i maskiner och konstruktioner vi använder i det dagliga livet. Det finns flera olika modeller de kan bygga som praktiskt visar principerna för de enkla maskinerna. Detta på ett lättbegripligt, visuellt och lustfyllt sätt.

Materialet lånas ut tillsammans med byggbeskrivningar i olika svårighetsgrader.

Onlineutbilding

Teknik och vetenskapslego hos expectrum. Fotograf: Af Adam
Programmera EV3-robotar hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

EV3 åk. 4 – 9, gymnasiet

Med hjälp av detta material får eleverna möjlighet att bygga och programmera LEGOs EV3-robotar så att de kan röra sig och utföra olika saker. Genom olika uppdrag får eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning. Legorobotarna kommer garanterat engagera både dig och dina elever på ett positivt sätt, så det finns risk att det blir svårt att slita er från lektionen när det blir dags för rast.

Materialet kräver att ni har tillgång till datorer eller surfplattor.

Onlineutbilding

BricQ Motion Essential åk. 3 – 5

Tänk nytt med STEAM-lärande och skapa ett inspirerande klassrum. LEGO® BricQ är ett intuitivt och anpassningsbart inlärningssystem. Ge eleverna möjlighet att praktiskt och lekfullt lära sig om konstruktion. Eleverna får bygga legofigurer genom att följa beskrivningar.

En klassuppsättning består av 15 legolådor. Eleverna arbetar med fördel i par.

Legobitar i expectrums färger. Foto: expectrum