Micro:bit fortsättning

I den här digitala lektionen går vi lite djupare i programmeringen av Micro:bit. Ni kommer programmera en digital version av spelet ”sten, sax, påse” och vi tittar bland annat på begrepp som variabler, villkor och jämförelser. Lektionen avslutas med uppdrag som ni fortsätter arbeta med på egen hand.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl. digital lektion).

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i programmering av Micro:bit (se gärna vår utbildning).

Kräver: Tillgång till datorer eller surfplattor.

Hur: Eleverna sitter med datorer/surfplattor samtidigt som den digitala lektionen pågår. Pausa vid behov.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Åk. 7 – 9

  • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer ska­pas och används vid programmering.

Åk. 7 – 9

  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algo­rit­mer skapas, testas och förbättras vid programmering.