Micro:bit fortsättning

I den här digitala lektionen går vi lite djupare i programmeringen av Micro:bit. Ni kommer programmera en digital version av spelet ”sten, sax, påse” och vi tittar bland annat på begrepp som variabler, villkor och jämförelser. Lektionen avslutas med uppdrag som ni fortsätter arbeta med på egen hand.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl. digital lektion)

Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i programmering av Micro:bit (se gärna vår utbildning)

Kräver: tillgång till datorer eller surfplattor

Hur: Eleverna sitter med datorer/surfplattor samtidigt som den digitala lektionen pågår. Pausa vid behov.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

  • Uppdateras inom kort.

Matematik

  • Uppdateras inom kort.