Micro:bit start

Den här digitala lektionen fokuserar på Micro:bit - ett sätt för er att konkret arbeta med grundläggande programmering i klassrummet. Den digitala lektionen avslutas med ett uppdrag: en uppgift ni kan fortsätta arbeta med under lektionen.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl digital lektion)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kräver: Tillgång till datorer eller surfplattor.

Hur: Låt eleverna sitta med datorer/surfplattor samtidigt som den digitala lektionen pågår.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer ska­pas och används vid programmering.