Micro:bit start

Den här digitala lektionen fokuserar på Micro:bit -ett sätt för er att konkret arbeta med grundläggande programmering i klassrummet. Den digitala lektionen avslutas med ett uppdrag: en uppgift ni kan fortsätta arbeta med under lektionen.

Tidsåtgång: ca 60 min (inkl digital lektion)

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Kräver: tillgång till datorer eller surfplattor

Hur: Låt eleverna sitta med datorer/surfplattor samtidigt som den digitala lektionen pågår.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bl.a med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.