Introduktionsutbildning – NTA

NTA-ikon för introduktionsutbildningen.

Syftet med introduktionsutbildningen är att nya pedagoger och skolledare får möjlighet att:

  • Prova på NTA:s arbetssätt genom praktiska experiment
  • Reflektera kring förhållningssätt i undervisning i naturvetenskap och teknik
  • Få en orientering kring grundtankar i NTA

För närvarande finns ingen inplanerad introutbildning. Mejla om behov finns: expectrum@vasteras.se

 

 

NTA illustration.