Introduktionsutbildning – NTA

NTA-ikon för introduktionsutbildningen.

Syftet med introduktionsutbildningen är att nya pedagoger och skolledare får möjlighet att:

  • Prova på NTA:s arbetssätt genom praktiska experiment
  • Reflektera kring förhållningssätt i undervisning i naturvetenskap och teknik
  • Få en orientering kring grundtankar i NTA

Tid: 14:30-16:30

Datum: 11 januari 2024

Utbildningsort: Eskilstuna

NTA illustration.