Nyhet! Åk. 6 - 9

Den smartare staden

NTA-ikon för Smartare Produkter.a

I temat Den smartare staden analyserar eleverna tekniska system som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagsliv. Eleverna får lösa problem kring tekniska system i en stad genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Bokningen är öppen mellan 18/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

I tekniktemat Den smartare staden undersöker eleverna några olika tekniska system i en stad, som kan bli smartare genom att systemets delar kopplas samman med hjälp av elektronik och programmering. Eleverna löser uppdragen genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit. Till temat hör en digital handledning som kommer att knytas till lärarnas enskilda konto på hemsidan.

Ämne: Teknik

Årskurser: 6, 7, 8 ,9

Datum: 10 oktober 2022

Utbildningsort: Södertälje

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.