Åk. 4 - 6

Rörelse och konstruktion

NTA-ikon för Rörelse och konstruktion.

I temamaterialet Rörelse och konstruktion får eleverna bekanta sig med allt från teknikutveckligens olika faser till processen att identifiera behov, undersöka, föreslå lösningar, konstruera och pröva genom att bygga olika fordon.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

Eleverna får undersöka hur fordonen kan drivas fram med bl.a. lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. Temamaterialet ger eleverna möjlighet att förstå hur kunskaper om energi, olika krafter och materialens egenskaper påverkar deras möjlighet att lösa olika konstruktionsproblem.

Ämnen: Fysik, Teknik

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 28 januari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

NTA - Rörelse och konstruktion hos expectrum i Västerås. Foto: Unsplash