Åk. 6 - 8

Banbrytande teknik

NTA-ikon för Banbrytande teknik.

Temamaterialet Banbrytande teknik låter eleverna få inblick i den tekniska utvecklingen bakom dagens avancerade säkerhetssystem i tåg. Från de första enkla spåren ända in i framtiden. Eleverna får följa med på en historisk resa när järnvägen byggdes med muskelkraft. De får också ta del av den viktiga planeringsfasen i ett järnvägsbygge.

Detta tema lånas över ett läsår.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Innan eleverna får designa egna vagnar för framtidens tågresor i temats slutuppdrag, får de studera hur tåg, lok och säkerhetssystem inom järnvägen har utvecklats genom tiderna. Temat lånas ut under höstterminen, då arbetet med temat sedan pågår under ett helt läsår i klassen och kursen är webbaserad.

Ämnen: Teknik, Fysik, Historia

Årskurser: 6, 7, 8

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Vi kommer att skicka ett mail till dig med en länk där du genomför utbildningen på egen hand.

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Ett tåg som tuffar fram på en bro. Foto: Unsplash