Åk. 4 - 6

Matens kemi

NTA-ikon för Matens kemi.

Maten och dess olika näringsämnen är viktiga för vår hälsa och välbefinnande. I detta tema får eleverna inte bara undersöka vilka näringsämnen som några av våra vanligaste livsmedel innehåller utan också vilka funktioner näringsämnena har i kroppen.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Eleverna får möjlighet att använda olika metoder för att kartlägga vilka näringsämnen som ingår i olika livsmedel. Temat ger eleverna möjlighet att fördjupa sig i vilka uppgifter dessa näringsämnen har i kroppen, vad som händer om man får för lite eller för mycket av dem. De får även kunskap om var och hur olika livsmedel produceras.

Det finns flera olika möjligheter att vidga temat så att det blir en del av ett större hälsotema alternativt miljötema.

Ämnen: Biologi, Kemi

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 4 september 2024

Utbildningsort: Hallstahammar

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Grönsaker. NTA - Matens Kemi. Foto: Unsplash