Åk. 4 - 6

Kretsar kring el

NTA-ikon för Kretsar kring el.

Arbetet med temamaterialet Kretsar kring el ger eleverna en introduktion till ellära. På ett spännande och lättbegripligt sätt får de undersöka den slutna kretsen, ledare och isolatorer, olika slags kopplingar och hur man ritar elektriska kretsar i ett kopplingsschema.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

Utifrån elevernas egna erfarenheter och frågor om elektricitet får de prova att med hjälp av ett batteri och sladdar få en lampa att lysa. Temat uppmuntrar till nyfikenhet och frågebaserat lärande genom att eleverna får experimentera sig fram till hur bra olika material leder ström.

Ämnen: Fysik, teknik

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 10 februari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Glödlampa. NTA- Kretsar kring el. Foto: Unsplash