Åk. 5 - 7

Kroppen

NTA-ikon för Kroppen.

I det digitala temat Kroppen utforskar eleverna hur kroppens organ fungerar och hur de samverkar med varandra.

Du som redan har gått utbildning i detta tema. Mejla oss så får du en länk som ger behörighet att arbeta med temat. 

Utbildning i detta tema blir bokbart hösten 2025.

Ämnen: Biologi, Kemi

Årskurser: 5, 6, 7

Kontakt: expectrum@vasteras.se

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

 

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

NTA - Kroppen. Foto: Unsplash