Åk. 4 - 6

Från frö till frö

NTA-ikon för Från frö till frö.

Med temamaterialet Från frö till frö får eleverna en rad erfarenheter och kunskaper om växters utseende, livscykel, livsvillkor och samspel med andra organismer. Eftersom det är ett brett tema finns det många möjligheter till fördjupningar, till exempel i hur växter och djur är beroende av varandra för överlevnad och fortplantning.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Temat börjar med det vida perspektivet om växter och deras betydelse för att sedan låta eleverna göra nära studier av frukter och frön. Eleverna får följa ett frös utveckling från sådd till skörd. Det är inte bara växtens anatomi som eleverna får bekanta sig med utan även biets.

Ämne: Biologi

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 26 augusti 2024

Utbildningsort: Västerås (expectrum)

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Solros. NTA - Från frö till frö. Foto: Unsplash