Åk. 4 - 6

Kemiförsök

NTA-ikon för Kemiförsök.

De enkla och spännande experimenten med fem vita ämnen i temamaterialet Kemiförsök låter eleverna bekanta sig med kemins undersökande arbetssätt. Eleverna får viktiga kunskaper om kemisäkerhet och om hur man genomför systematiska undersökningar. Temat startas upp utifrån elevernas tankar kring och frågor om kemikalier och kemi.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

I de första undersökningarna gör eleverna observationer och beskriver egenskaperna hos fem till synes likadana vita kemiska ämnen. Sedan följer en rad olika experiment där de t.ex blandar fasta ämnen med olika vätskor som resulterar i en mängd data som de kan använda för att analysera och identifiera blandningarna.

Ämne: Kemi

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 9 februari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

NTA - Kemi hos expectrum i Västerås. Foto: Unsplash