Åk. 4 - 6

Mönster och algebra

NTA-ikon för Mönster och Algebra.

Eleverna får i Mönster och algebra arbeta med uppdrag som hjälper dem att förstå hur begreppen sortering, mönster, samband och algebra hör ihop. Med utgångspunkt från olika utmaningar som handlar om sortering kommer eleverna att upptäcka olika mönster. Dessa mönster kan med ord, bilder och andra uttrycksformer beskrivas med samband. Då sambanden generaliseras och skrivs med matematiskt symbolspråk görs det med algebraiska uttryck. Elevernas kommunikation och deras dokumentation har en central plats i arbetet.

Detta tema lånas över ett läsår.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!.

De 12 uppdrag som finns i temat är samtliga i någon mening klassiska matematikaktiviteter.

Arbetet med temat är tänkt att löpa under ett läsår och utbildningen är i två delar.

Ämne: Matematik

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: OBS! Datum för utbildningen meddelas senare. Datumet i bokningen stämmer inte utan bokningen är en intresseanmälan.

Utbildningsort: Stockholm

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

NTA - Mönster och algebra. Foto: Unsplash