Åk. 4 - 6

Flyta eller sjunka

NTA-ikon för Flyta eller sjunka.

Temamaterialet Flyta eller sjunka ger eleverna möjlighet att upptäcka att föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker, och tvärtom.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

Temat börjar i elevernas egna teorier och tankar om varför en del föremål sjunker och andra flyter. Därefter gör eleverna systematiska undersökningar som testar deras teorier. Testerna kommer att visa att alla föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker och alla föremål som väger mindre än samma mängd vatten flyter. Under arbetets gång utforskar eleverna även varför båtar av tunga material kan flyta.

Ämnen: Fysik, Teknik

Årskurser: 4, 5, 6

Datum: 2 februari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

 

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Badar i vattnet. NTA - Flyta eller sjunka. Foto: Unsplash