Åk. 4 - 7

Smartare produkter

NTA-ikon för Smartare Produkter.a

Temat Smartare produkter fokuserar på alla förmågorna i teknik. I temat är teknikutvecklingsprocessen central och eleverna analyserar produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagsliv. Eleverna får lösa tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Bokningen är öppen mellan 14/11 – 21/12, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

I tekniktemat Smartare produkter undersöker eleverna produkter i vardagen. De löser även olika tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit. Till temat hör en digital handledning som kommer att knytas till lärarnas enskilda konto på hemsidan.

Ämne: Teknik

Årskurser: 4, 5, 6 ,7

Datum: 29 januari 2024

Utbildningsort: Hallstahammar

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Rörlig gifbild - Programmeringsdosa för Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum