Åk. 4 - 9

Smartare produkter

NTA-ikon för Smartare Produkter.a

Temat Smartare produkter fokuserar på alla förmågorna i teknik. I temat är teknikutvecklingsprocessen central och eleverna analyserar produkter som innehåller digital teknik och undersöker hur denna teknik påverkar och förändrar vårt samhälle och vardagsliv. Eleverna får lösa tekniska problem genom programmering av ett elektroniksystem, en så kallad micro:bit.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

Allt material till temat finns på hemsidan, ingen pärm kommer att finnas. Den digitala handledningen kommer att knytas till lärarnas enskilda konton på hemsidan.

Ämne: Teknik

Årskurser: 4, 5, 6 (7-9)

Datum: 17 februari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Programmera Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum