Åk. 6 - 7

Magneter och motorer

NTA-ikon för Magneter och motorer.

Hur hänger magneter, elektricitet och motorer ihop? Det får eleverna lära sig med temamaterialet Magneter och motorer.

Sista anmälningsdatum för våren 2021 är passerat!

För att ta det från grunden får eleverna undersöka olika magneters egenskaper för att sedan med hjälp av dessa bygga ihop en fungerande kompass. I nästa steg används elektricitet för att skapa magnetism. Därefter får eleverna bygga och studera enkla elektriska motorer. I temats avslutande uppdrag undersöks och studeras hur man kan alstra elektricitet med en generator.

Temamaterialet Magneter och motorer kan inspirera till diskussioner inom andra områden t.ex. energikällor, användning av elektricitet i vardagen och hållbar utveckling.

Ämne: Fysik

Årskurs: 6, 7

Datum: 1 februari 2021

Utbildningsort: Digital utbildning vt21

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Kompass. NTA - Magneter och motorer. Foto: Unsplash