Åk. 6 - 7

Magneter och motorer

NTA-ikon för Magneter och motorer.

Hur hänger magneter, elektricitet och motorer ihop? Det får eleverna lära sig med temamaterialet Magneter och motorer.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

För att ta det från grunden får eleverna undersöka olika magneters egenskaper för att sedan med hjälp av dessa bygga ihop en fungerande kompass. I nästa steg används elektricitet för att skapa magnetism. Därefter får eleverna bygga och studera enkla elektriska motorer. I temats avslutande uppdrag undersöks och studeras hur man kan alstra elektricitet med en generator.

Temamaterialet Magneter och motorer kan inspirera till diskussioner inom andra områden t.ex. energikällor, användning av elektricitet i vardagen och hållbar utveckling.

Ämne: Fysik

Årskurs: 6, 7

Datum: OBS! Datum för utbildningen meddelas senare. Datumet i bokningen stämmer inte utan bokningen är en intresseanmälan.

Utbildningsort: Stockholm

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Kompass. NTA - Magneter och motorer. Foto: Unsplash