NTA åk. 7 – 9

NTA - Kroppen. Foto: Unsplash

Utbildningar och lådor

Introduktionsutbildning - NTA
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 4 - 7
Smartare produkter
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 6 - 9
Den smartare staden
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 5 - 7
Kroppen
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 6 - 7
Magneter och motorer
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 6 - 8
Banbrytande teknik
Expectrum Västerås Blå bakgrund
Åk. 8 - 9
Energi och hållbar utveckling