Åk. 8 - 9

Energi och hållbar utveckling

NTA-ikon för Energi och hållbar utveckling.

Energi och hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne inom samhällets alla delar. I detta temamaterial får eleverna 19 uppdrag som fördelar sig på sex steg. Varje uppdrag avslutas med en sammanfattning av lärandet i uppdraget.

Detta tema lånas över ett läsår.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Eftersom temamaterialet Energi och hållbar utveckling överlappar flera ämnen, arbetssätt och perspektiv lämpar den sig väl för ämnesintegrering mellan No- och So-ämnena. I varje steg får eleverna möjlighet att fördjupa sig i ämnet för att kunna bedöma konsekvenser, ta ställning och fatta beslut.

Temat lånas ut under höstterminen, då arbetet med temat sedan pågår under ett helt läsår i klassen och utbildningen är webbaserad. Lådan till detta tema består endast av elevböcker.

Ämnen: Fysik, kemi, teknik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia

Årskurser: 8, 9

Vi kommer att skicka ett mail till dig med en länk där du genomför utbildningen på egen hand.

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Två vindkraftverk. NTA - Energi och hållbar utveckling. Foto: Unsplash