Åk. 8 - 9

Energi och hållbar utveckling

NTA-ikon för Energi och hållbar utveckling.

Energi och hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne inom samhällets alla delar. I detta temamaterial får eleverna 19 uppdrag som fördelar sig på sex steg. Varje uppdrag avslutas med en sammanfattning av lärandet i uppdraget.

Detta tema lånas över ett läsår.

Bokning av ”låda” och utbildning öppnar hösten 2024.

Eftersom temamaterialet Energi och hållbar utveckling överlappar flera ämnen, arbetssätt och perspektiv lämpar den sig väl för ämnesintegrering mellan No- och So-ämnena. I varje steg får eleverna möjlighet att fördjupa sig i ämnet för att kunna bedöma konsekvenser, ta ställning och fatta beslut.

Temat lånas ut under höstterminen, då arbetet med temat sedan pågår under ett helt läsår i klassen och utbildningen är webbaserad. Lådan till detta tema består endast av elevböcker.

Ämnen: Fysik, kemi, teknik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia

Årskurser: 8, 9

Vi kommer att skicka ett mail till dig med en länk där du genomför utbildningen på egen hand.

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Två vindkraftverk. NTA - Energi och hållbar utveckling. Foto: Unsplash