Workshop med studenter från Mälardalens universitet

I förra veckan hade vi äran att träffa ett 20-tal förskolelärarstudenter i en tre timmar lång workshop med fokus på digitalt skapande och programmering. En givande dag, kloka reflektioner och kreativa, positiva studenter!

Syftet med dagen var att ge studenterna inblick i vikten av att tidigt komma i kontakt med programmering, på vilket sätt det kan göras och hur programmering kan vara ett redskap för att utveckla andra kunskaper inom såväl matematik som andra ämnen. Målbilden med dagen var förstås också att ge studenterna en ordentlig portion inspiration och konkreta förslag på hur detta kan göras, som vanligt med expectrums motto; Learning by doing.

Att få vara med och sprida inspiration, kunskap och bidra till att någon annan växer i sin roll, ett barn, en student eller en lärare – då är mitt jobb som bäst! För att våra barn ska få de kunskaper som behövs för att följa med i den samhällsutveckling som pågår gäller det att börja med dem som möter barnen, så stor cred till MDU, Mälardalens universitet, och inte minst Pernilla Sundqvist som förstått vikten av att mixa teori med praktiska inslag och inspiration redan i sin utbildning. Detta höll även studenterna med om i slutet av dagen och vi fick mycket positiv feedback och reflektioner kring att det inte behöver vara så svårt att komma igång. Studenterna vittnade om att teknik är ett laddat begrepp och att dagen bidragit till att vi plockat ner det i konkreta och begripliga delar och vi enades om att de är bara fantasin som sätter gränser för i vilka sammanhang programmering kan integreras eller användas som redskap. Att vi haft roligt längs vägen, ja det kunde stämningen i rummet vittna om.

Emelie Sadenfors
expectrum

En kvinna håller i en liten robot framför ett sällskap vuxna studenter. Foto: expectrum
I förgrunden står en motordriven legobil. Tre vuxna personer står i bakgrunden med en läsplatta. Foto: expectrum