WeDo programmering åk. 2 – 3

Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

Kan du få ditt legobygge att röra sig? Kan din figur låta?

I detta skolbesök använder vi oss av materialet WeDo 2.0 från LEGO® Education där eleverna får utforska konstruktion och programmering. Eleverna får bygga en legofigur genom att följa en enkel digital beskrivning, därefter får de programmera sitt bygge med hjälp av en surfplatta för att skapa rörelse. Eleverna får träna på att samarbeta samtidigt som de introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

Aktiviteten pågår i 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
  • Styrning av föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.
Rörlig gifbild - Robot på två hjul från aktiviteten WeDo på expectrum. Foto: expectrum