Vindkraftsbygge åk. 5 – 9, gymnasiet

Ett legobygge med propeller

Med hjälp av materialet LEGO® BRICQ Motion Prime får eleverna experimentera med krafter och rörelse. Kan ett vindkraftsdrivet fordon åka mot vinden? I detta skolbesök undersöker vi hur vindens kraft kan omvandlas till rörelseenergi. Eleverna lär sig förstå hur krafter kan ändra ett föremåls riktning och hur de kan verka på avstånd. Eleverna arbetar aktivt under större delen av lektionen med detta relativt avancerade bygge, avslutat med praktiska uppdrag som väcker aha-upplevelser.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Åk. 7 – 9

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
  • Teknikutvecklingens olika faser; Identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.