Åk. F - 3

Upplev fysik och kemi

Expectrum Västerås Minst bakgrund

Med experimenten i temapaketet Upplev fysik och kemi får barnen och eleverna möjlighet att uppleva, undersöka och lära sig om kraft, rörelse, ljud, ljus och ämnens egenskaper.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

NTA-temat Upplev fysik och kemi är ett tema som sträcker sig från förskolan till förskoleklass och årskurs 1–3. Temat ger barnen och eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor inom fysik och kemi. Det övergripande syftet är att barnen och eleverna genom sina upplevelser och undersökningar tillägnar sig begrepp och kunskaper om, samt utvecklar förmågor knutna till:

  • några fysikaliska fenomen förbundna med kraft, rörelse, ljud och ljus
  • ämnen och deras egenskaper
  • hur ämnen kan ändras genom några enkla kemiska processer.

Ämne: Fysik, Kemi

Årskurser: F-klass, 1, 2, 3

Datum: 3 september 2024

Utbildningsort: Västerås (expectrum)

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Dukning med rök och slime på expectrums femårsfirande. Fotograf: Matilda Hildingsson