Åk. 1 - 3

Testa teknik

NTA-ikon för Testa teknik.

Temat Testa teknik handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också att konstruera egna lösningar.

Temat kan beskrivas utifrån fyra rubriker

Skydda person och skydda sak
Eleverna funderar över hur enkla föremål kan skydda dem själva men också skydda olika föremål. De utvärderar olika krav man kan ställa på föremålen och väger kraven emot varandra.

Sätta fast, ta loss och sammanfoga
Eleverna undersöker olika föremål som kan användas för att sätta fast och ta loss.

Vågrätt, lodrätt och vinkelrätt
Uppdraget relaterar till byggteknik och hur man använder tekniska hjälpmedel som vattenpass och vinkelhake.

Hjälpmedel
Eleverna får praktiskt pröva och jämföra olika tekniska lösningar.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Ämne: Teknik

Årskurser: 1, 2, 3

Datum: 4 september 2024

Utbildningsort: Eskilstuna

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Barn som som arbetar med expectrums NTA - Testa teknik. Foto: NTA