Terminsuppstart- digital

Uppstartsträff för dig som redan är Teknikpilot. Vi presenterar nyheter och de möjligheter som finns för dig som teknikpilot.

Vi kommer berätta om ett nytt skolbesök, SPIKE samt presentera den röda tråden i teknikundervisningen som du som teknikpilot får genom att använda expectrums skolbesök i de olika åldrarna.

När: 26/1 kl. 15.00-15.30

Längd: 30 minuter

Var: Digitalt i Teams via länk som skickas ut i anslutning till uppstarten

För vem: alla teknikpiloter

Expectrums koordinator Inger förbereder webbinariumena på expectrum. Foto: expectrum