WeDo 2.0 programmering åk 2-3

Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

Kan ni få legobyggena att röra sig? Kan era figurer låta? Under detta skolbesök används materialet WeDo 2.0 från LEGO® Education när eleverna utforskar konstruktion och programmering. Eleverna får bygga en legofigur genom att följa en enkel digital beskrivning, därefter får de programmera sitt bygge med hjälp av en surfplatta för att skapa rörelse. Eleverna får träna på att samarbeta samtidigt som de introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

 

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
  • Styrning av föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.