WeDo 2.0 programmering åk 2-3

Små legorobotar från kursen WeDo på expectrum. Foto: expectrum

Kan ni få legobyggena att röra sig? Kan era figurer låta? Under detta skolbesök används materialet WeDo 2.0 från LEGO® Education när eleverna utforskar konstruktion och programmering. Eleverna får bygga en legofigur genom att följa en enkel digital beskrivning, därefter får de programmera sitt bygge med hjälp av en surfplatta för att skapa rörelse. Eleverna får träna på att samarbeta samtidigt som de introduceras för grundläggande programmering och robotteknik.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

 

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll Åk 1-3

  • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Att styra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll Åk 1-3

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med.