Scratch programmering åk. 4-9

Vad sägs om ett robotbesök? Under detta skolbesök får eleverna lära sig om robotteknik, hur robotar fungerar och hur de kan styras. Eleverna får möta våra Spike-robotar som utvecklar deras programmeringskunskaper genom att de får programmera, testa och utveckla. Eleverna är aktiva under större delen av besöket och det brukar generera ett stort engagemang då Spike-roboten ger omedelbar respons på att deras programmering kommer till nytta för att lösa uppdrag efter uppdrag!

Aktiviteten pågår under 90 minuter. OBS! Detta besök hette tidigare EV3, upplägget är samma som förut.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Åk. 7 – 9

 • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av
  programmering.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Åk. 7 – 9

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.