Micro:Bit programmering åk. 7-9, gymnasiet

Rörlig gifbild - Programmeringsdosa för Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Micro:bit har sitt ursprung i England där över en miljon skolelever fick varsin Micro:bit i ett samarbete med BBC, i syfte att att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Under detta skolbesök får eleverna möjlighet att bygga och programmera Micro:bits så att de kan utföra olika saker, låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever i England och prova på att programmera Micro:Bit!

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
  • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer
    skapas, testas och förbättras vid programmering.