Micro:Bit programmering åk. 7-9, gymnasiet

Rörlig gifbild - Programmeringsdosa för Micro:Bit hos expectrum. Foto: expectrum

Micro:Bit är en liten programmerbar dator i form av ett kretskort. Micro:bit har sitt ursprung i England där över en miljon skolelever fick varsin Micro:bit i ett samarbete med BBC, i syfte att att lära unga programmering och stärka den digitala kompetensen. Under detta skolbesök får eleverna möjlighet att bygga och programmera Micro:bits så att de kan utföra olika saker, låta och lysa. Genom olika uppdrag får eleverna arbeta med konstruktion, programmering och problemlösning. Gör som miljontals elever i England och prova på att programmera Micro:Bit!

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll Åk. 7-9

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de programmeras.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med programmering.

Kunskapskrav åk. 9

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller  rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda  resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matematik

Centralt innehåll Åk 7-9

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.