Mekanik åk. F-2

Krokodiler i papper gjorda med enklare mekanik, länkarmsteknik, på expectrum i Västerås. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök kommer eleverna i kontakt med enklare mekanik så som hävstänger och länkarmar. Hur fungerar en sax och vilket hjälpmedel behöver en målare för att nå upp på ett högt hus? Här får eleverna praktiskt undersöka länkarmstekniken genom att själva tillverka krokodilfigurer som kan gapa. Genom praktiskt arbete och egna upplevelser blir tekniken synliggjord på ett lustfyllt och tydligt sätt. Det brukar vara glada miner när eleverna inser att de får ta med sig sina länkarmsfigurer hem!

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

åk. 1-3

  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Rörlig gifbild - Krokodiler i papper gjorda med enklare mekanik och länkarmsteknik. Fotograf: Matilda Hildingsson