Mekanik åk. F-2

Krokodiler i papper gjorda med enklare mekanik, länkarmsteknik, på expectrum i Västerås. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök kommer eleverna i kontakt med enklare mekanik så som hävstänger och länkarmar. Hur fungerar en sax och vilket hjälpmedel behöver en målare för att nå upp på ett högt hus? Här får eleverna praktiskt undersöka länkarmstekniken genom att själva tillverka krokodilfigurer som kan gapa. Genom praktiskt arbete och egna upplevelser blir tekniken synliggjord på ett lustfyllt och tydligt sätt. Det brukar vara glada miner när eleverna inser att de får ta med sig sina länkarmsfigurer hem!

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
  • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.
Rörlig gifbild - Krokodiler i papper gjorda med enklare mekanik och länkarmsteknik. Fotograf: Matilda Hildingsson