Cubetto åk. F-1

Cubetto hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Genom lekfulla övningar lär sig eleverna under detta skolbesök grunderna i programmering. De kommer att få möta våra små Cubetto-robotar som de får bekanta sig med och programmera för att lösa olika uppdrag. Programmeringen sker praktiskt med hjälp av färgglada programmeringssymboler så att det blir tydligt för eleverna att programmering i grunden handlar om stegvisa instruktioner.

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lagring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av programmering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
  • Styrning av föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.