Cubetto åk. F-1

Cubetto hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Genom lekfulla övningar lär sig eleverna under detta skolbesök grunderna i programmering. De kommer att få möta våra små Cubetto-robotar som de får bekanta sig med och programmera för att lösa olika uppdrag. Programmeringen sker praktiskt med hjälp av färgglada programmeringssymboler så att det blir tydligt för eleverna att programmering i grunden handlar om stegvisa instruktioner.

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

åk. 1-3

  • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning. Utmatning och lagring av information. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  • Att styra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll

åk. 1-3

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering.
  • Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.