Balanserande figurer åk. F – 1

Små figurer i papper som balanserar på en pinne. Skolbesöket balanserande figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna arbeta praktiskt med fenomenet tyngdpunkt. Utgångspunkten är upplevelser utifrån elevernas egna kroppar och övergår sedan till att experimentera och utforska tyngdpunkt genom att skapa figurer som kan balansera – när tyngdpunkten hamnar rätt! Ni är alltid dubbelt så många vid hemgång, för eleverna får ta med sig sina figurer hem, något som brukar uppskattas!

Skolbesöket pågår under cirka 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
  • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.
Rörlig gifbild - Små figurer i papper som balanserar på en pinne från skolbesöket balanserande figurer. Fotograf: Matilda Hildingsson