Balanserande figurer åk. F – 1

Små figurer i papper som balanserar på en pinne. Skolbesöket balanserande figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna arbeta praktiskt med fenomenet tyngdpunkt. Utgångspunkten är upplevelser utifrån elevernas egna kroppar och övergår sedan till att experimentera och utforska tyngdpunkt genom att skapa figurer som kan balansera – när tyngdpunkten hamnar rätt! Ni är alltid dubbelt så många vid hemgång, för eleverna får ta med sig sina figurer hem, något som brukar uppskattas!

Skolbesöket pågår under cirka 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

åk. 1 – 3

  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Några enkla ord och begrepp för att benämna om tekniska lösningar.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska eller digitala modeller.
Rörlig gifbild - Små figurer i papper som balanserar på en pinne från skolbesöket balanserande figurer. Fotograf: Matilda Hildingsson