Te(a)ch åk. 4 – 6

Vilka tekniktrender ser vi, och ni, komma? Under detta skolbesök får eleverna lyssna på, se, diskutera och utföra teknik. Viss teknik fanns redan för 100 år sedan, men är fortfarande aktuell. Annat är helt nytt, påverkat av den tid vi lever i och för att rädda klimatet.

Vi kommer att ses digitalt men även arbeta praktiskt tillsammans via Teams.

Det digitala besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

 Centralt innehåll Åk 4-6

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa
  och miljö.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till
  lösningar, konstruktion och utprövning.
Digitala skolbesök. Foto: Unsplash