Te(a)ch åk. 4 – 6

Vilka tekniktrender ser vi, och ni, komma? Under detta skolbesök får eleverna lyssna på, se, diskutera och utföra teknik. Viss teknik fanns redan för 100 år sedan, men är fortfarande aktuell. Annat är helt nytt, påverkat av den tid vi lever i och för att rädda klimatet.

Vi kommer att ses digitalt men även arbeta praktiskt tillsammans via Teams.

Det digitala besöket pågår ca 30 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Eleverna behöver tillgång till A4-papper under aktiviteten.

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 Centralt innehåll åk 4-6

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
expectrum live - illustration