Micro:bit – Space Invaders

I den här lektionen programmerar vi det klassiska spelet Space Invaders, vilket tar oss ytterligare något djupare i programmeringens värld. Vi använder oss av det vi lärt oss i tidigare digitala lektioner om Micro:bit, men tittar också på spelfunktioner och pratar om koordinater.

Tidsåtgång: ca 60 min inkl. digital lektion (fortsätt gärna längre om tid och möjlighet finns).

Förkunskaper: tidigare digitala lektioner i Micro:bit.

Kräver: Tillgång till datorer/surfplattor och Micro:bits (fungerar hyfsat med endast surfplatta).

Hur: Eleverna sitter med datorer/surfplattor samtidigt som den digitala lektionen pågår. Pausa vid behov.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algo­rit­mer skapas, testas och förbättras vid programmering.