Solcellsbilar och leda i lera åk. 4 – 6

Bilar gjorda i kartong med solcell och motor från skolbesöket solcellsbilar och leda i lera på expectrum i Västerås. Fotograf: Matilda Hildingsson

Hos oss lyser alltid solen! Här får eleverna får bygga solcellsbilar, vilket ger dem möjlighet att utforskande arbeta med mekanik, konstruktion och elektricitet. Några utmaningar som eleverna får testa på; Hur man gör en hjulupphängning. Utvärdera om solceller placerats effektivt och hur man överför motorns energi till rörelse. Dessutom experimenterar vi med ledande lera och lysdiodrar för att få en praktisk upplevelse kring hur en elektrisk krets fungerar och hur vi kan påverka den.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
Rörlig gifbild - Bilar gjorda i kartong med solcell och motor från skolbesöket solcellsbilar och leda i lera. Fotograf: Matilda Hildingsson