Scratch Jr

I denna digitala lektion arbetar vi med appen Scratch Jr som är ett verktyg för att lekfullt och visuellt arbeta med grundläggande programmering. Scratch Jr passar också bra att integrera som digitalt verktyg i andra ämnen. Låt eleverna visualisera en berättelse i svenska, eller varför inte låta dem göra sin presentation i geografi med hjälp av Scratch Jr? Bara fantasin sätter gränser!

Tidsåtgång: ca 45 min (inkl digital lektion).

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kräver: surfplattor där ni installerat den kostnadsfria appen Scratch Jr.

Hur: ni tittar på den digitala lektionen som introduktion, sen arbetar eleverna på egen hand, enskilt eller i par. Se lärarhandledning och lathund nedan för mer detaljer.

 

 

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning.
    utmatning och lagring av information. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  • Att styra föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.