Scratch Jr

I denna digitala lektion arbetar vi med appen Scratch Jr som är ett verktyg för att lekfullt och visuellt arbeta med grundläggande programmering. Scratch Jr passar också bra att integrera som digitalt verktyg i andra ämnen. Låt eleverna visualisera en berättelse i svenska, eller varför inte låta dem göra sin presentation i geografi med hjälp av Scratch Jr? Bara fantasin sätter gränser!

Tidsåtgång: ca 45 min (inkl digital lektion).

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kräver: Surfplattor där ni installerat den kostnadsfria appen Scratch Jr.

Hur: Ni tittar på den digitala lektionen som introduktion, sen arbetar eleverna på egen hand, enskilt eller i par. Se lärarhandledning och lathund nedan för mer detaljer.

 

 

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Vad datorer används till och deras delar för inmatning, utmatning och lag­ring av information. Föremål i elevernas vardag som styrs med hjälp av pro­gram­mering, till exempel hushållsmaskiner och smarta telefoner.
  • Styrning av föremål med programmering.

Matematik

Centralt innehåll
Åk. 1 – 3

  • Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa in­struk­tioner.