Motordrivna figurer åk. 4

En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Teknik och Vetenskap, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen låter eleverna träna på att samarbeta och följa en byggbeskrivning samtidigt som de praktiskt får arbeta med mekanik och konstruktioner. Utmaningen ligger i att utforska, undersöka och prova sig fram. Hur kan kugghjulen sitta och vad får det för påverkan på legobyggets rörelser?

Aktiviteten pågår i 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel
    med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
Rörlig gifbild - En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson