Motordrivna figurer åk. 7 – 9

En motordriven figur i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Teknik och Vetenskap, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen ger eleverna möjlighet att träna på att samarbeta och följa en byggbeskrivning samtidigt som de praktiskt får arbeta med mekanik och konstruktioner. Utmaningen ligger i att utforska, undersöka och prova sig fram. Hur kan kugghjulen sitta och vad får det för påverkan på legobyggets rörelser?

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 7 – 9

  • Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat
    av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
En motordriven figur i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson