Motordrivna figurer åk. 2 – 3

En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

På detta skolbesök får eleverna, med hjälp av teknik och vetenskapslego, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen låter eleverna träna på att samarbeta och följa en byggbeskrivning samtidigt som de praktiskt får arbeta med mekanik och konstruktioner. Utmaningen ligger i att utforska, undersöka och prova sig fram. Hur kan kugghjulen sitta och vad får det för påverkan på legobyggets rörelser.

Aktiviteten pågår i 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  • Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Rörlig gifbild - En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson