Mekanik med kroppen åk. F – 3

Under detta digitala skolbesök möts vi live via Teams och lär oss om teknik på ett kreativt sätt. Mekanik, gravitation och friktion – vad är det, och kan det bli en dans? Besöket syftar till att bredda elevernas syn på vad teknik är och ge eleverna kunskap om rörelse- och naturlagar.

Det digitala besöket pågår ca 20 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

• kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll åk 1-3

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

expectrum live - illustration