Mekanik med kroppen åk. 1 – 3

Under detta digitala skolbesök möts vi live via Teams och lär oss om teknik på ett kreativt sätt. Mekanik, gravitation och friktion – vad är det, och kan det bli en dans? Besöket syftar till att bredda elevernas syn på vad teknik är och ge eleverna kunskap om rörelse- och naturlagar.

Besöket pågår ca 20 minuter och avslutas med ett uppdrag till klassen som ni kan arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för
  individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå
  ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll Åk 1-3

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade
  efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till
  exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med
  detta.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och
  digitala modeller.
Newtons vagga. Foto: Matilda Hildingsson