Åk. 5 - 6

Mäta tid

NTA-ikon för Mäta tid.

Med temamaterialet Mäta tid får elevernas bekanta sig med det abstrakta begreppet tid och hur man mäter den. Materialet har sin utgångspunkt i elevernas egna tankar och frågor om tiden för att sedan övergå i observationer, undersökningar och konstruktioner av ur.

Bokningen av temalådan är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Det kommer inte vara möjligt att gå utbildning i detta tema denna termin utan enbart boka låda för dig som redan har utbildningen.

Enkla undersökningar av naturens periodiska cykler, som att solen och skuggornas längd kan vara till hjälp när man mäter tid, väcker elevernas nyfikenhet och intresse. Efter att ha tagit del av hur vi genom historien men också i olika kulturer har beskrivit och mätt tid får eleverna slutligen konstruera olika typer av ur och jämföra hur noggrant det går att avläsa tiden med hjälp av dessa.

Ämnen: Fysik, Teknik

Årskurs: 5, 6

Datum: –

Utbildningsort: ingen utbildning ht-24

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Klocka. NTA - Mäta tid. Foto: Unsplash