Åk. 5 - 6

Mäta tid

NTA-ikon för Mäta tid.

Med temamaterialet Mäta tid får elevernas bekanta sig med det abstrakta begreppet tid och hur man mäter den. Materialet har sin utgångspunkt i elevernas egna tankar och frågor om tiden för att sedan övergå i observationer, undersökningar och konstruktioner av ur.

OBS! Maila in intresseanmälan till denna utbildning samt för att boka låda till: expectrum@vasteras.se

Enkla undersökningar av naturens periodiska cykler, som att solen och skuggornas längd kan vara till hjälp när man mäter tid, väcker elevernas nyfikenhet och intresse. Efter att ha tagit del av hur vi genom historien men också i olika kulturer har beskrivit och mätt tid får eleverna slutligen konstruera olika typer av ur och jämföra hur noggrant det går att avläsa tiden med hjälp av dessa.

Ämnen: Fysik, Teknik

Årskurs: 5, 6

Datum: Återkommer inom kort

Utbildningsort: Återkommer inom kort

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Jag som är lärare i en annan kommun kontaktar min samordnare för bokning.

Klocka. NTA - Mäta tid. Foto: Unsplash