Digitala träffar vt21

Lärarnätverk i teknik åk. 7 – 9

Lärarnätverket i teknik utforskar på expectrum. Fotograf: Af Adam

Välkommen till detta lärarnätverk med teknikämnet i fokus. Nätverket riktar sig till dig som arbetar i åk. 7 - 9. Under våra träffar delar vi erfarenheter, lektionstips och tar del av nyheter inom ämnet. Du har stora möjligheter att påverka innehållet i träffarna. Varje termin bjuds du också in till ett lokalt studiebesök som stärker din egen kunskap och omvärldsbevakning inom ämnet. Planerat studiebesök för ht20 är Solcellsparken.

Vi träffas på expectrum tre till fyra gånger/termin där du också får möjlighet att komma i kontakt med material och den teknik som finns här.

Den som håller i träffarna heter Inger Sjölund Bengtsson, teknikpedagog på expectrum. Inger är också NT- utvecklare för Västerås stad och har Skolverkets utbildning i skolutveckling.

Lärarnätverket i teknik utforskar på expectrum. Fotograf: Af Adam