Kroppen – i mikroskop och VR åk. 4 – 6

En robot kollar på kroppen i mikroskop hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Under detta skolbesök delas klassen in i två grupper, och byter aktivitet efter halva tiden. Eleverna kommer genomföra första delen av besöket i vårt kemilabb där de får titta närmare på delar från människokroppen genom våra mikroskop. Under den andra delen kommer eleverna få bekanta sig med VR-teknik för att se hur tekniken kan påverkan kroppen.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i vardagen, till exempel vid användning av elektricitet och vid överföring av information i digitala miljöer.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Biologi

Förmågor

  • Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

  • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och
    samverkan.
En robot kollar på kroppen i mikroskop hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum