Kreativ konstruktion åk. 4 – 6

4D-Frame

Under detta besöket får eleverna skapa och konstruera med 4DFrame, ett flexibelt och färgsprakande material som lockar fram kreativitet och uppfinnarglädje. Vad är en amfibie och vad är ett amfibiefordon? Detta blir utgångspunkten för besökets utmaning - att skapa fantasidjur eller fordon som ska kunna användas både på land och i vatten. I grupper om 4 får eleverna skissa, bygga och presentera sin modell.

Aktiviteten pågår under 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll åk 4-6

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.