Åk. 1 - 3

Jord

NTA-ikon för Jord.

Temamaterialet Jord handlar om jordarter och deras specifika egenskaper som har betydelse för växters möjlighet att gro och växa. Eleverna ges möjlighet att undersöka jordarterna och fördjupa sig i maskens betydelse i ekosystemet med rollen som nedbrytare.

Bokningen är öppen mellan 18/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Temats systematiska arbetssätt gör att de skilda egenskaperna hos jordarterna kan kopplas med resultat av försöken att få frön att gro och växa. Utifrån det kan man föra diskussioner till andra områden och ämnen som vidgar elevernas perspektiv och kunskaper om jordarters betydelse.

Ämne: Biologi

Årskurser: 1, 2, 3

Datum: 31 augusti 2022

Utbildningsort: Västerås (expectrum)

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Händer med jord. NTA - Jord. Foto: Unsplash