Förskoleklass

Jämföra och mäta

NTA-ikon för Jämföra och mäta.

Temamaterialet Jämföra och mäta ger eleven möjlighet att på ett spännande och undersökande arbetssätt lära sig om längd och avstånd. Materialet är särskilt lämpligt för förskolebarn eller i början av årskurs 1 då det stegvis bygger upp en förståelse och känsla för mått och längdenheter.

Bokningen är öppen mellan 15/5 – 20/6, så se till att göra din bokning inom denna tidsperiod!

Temat Jämföra och mäta börjar med att eleverna gör jämförelser med kända längder och mäter sedan med hjälp av icke standardiserade enheter. De upptäcker att deras resultat blir mycket mer exakt när de sedan mäter föremål med enhetliga mått. Utmaningen ökar när eleverna slutligen får mäta föremål i olika former.

Ämnen: Fysik, Matematik, Teknik

Årskurser: Förskoleklass

Datum: 22 augusti 2024

Utbildningsort: Västerås (expectrum)

Läs mer om temat och kopplingar till läroplanen

Flera måttband i olika färger för NTA - Jämföra och mäta. Foto: Unsplash