Hemlig Kemi åk. 2 – 3

Hemlig kemi hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Vad finns det för kemi gömd i köket? Massor vill vi påstå!

På det här skolbesöket får eleverna kliva in i vårt kemilabb och experimentera med saker som finns vanligt förekommande i hemmet. Vi öppnar därmed upp ögonen för den hemliga kemi som finns runt omkring oss. Vi undersöker olika egenskaper hos ämnen som är kluriga att se med blotta ögat, som blir synliga med de rätta knepen!

Gruppen delas in i två halvklasser som gör övningar på var sitt håll för att sedan byta övning efter halva tiden.

Aktiviteten pågår i 75 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Kemi

Förmågor

  • Kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara
    samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
  • Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

  • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av
    undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.
Hemlig kemi hos expectrum i Västerås. Foto: expectrum