Digitala träffar vt21

Handledargrupp lärare åk. 4 – 6

Handledarledd grupp lärare hos expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam

Vill du utvecklas i din yrkesroll och fördjupa din kompetens inom teknik? Välkommen till vår handledargrupp i teknik! Vi ses cirka fyra gånger/termin och arbetar både teoretiskt med Skolverkets moduler i teknik men också mycket praktiskt. Du får inspiration, ny kunskap och konkreta lektionstips som du direkt kan ta med dig tillbaka till skolan.

Vid ett av tillfällena/termin har vi också en gäst, det kan vara en representant från Skolverket, en person från näringslivet eller annan person med koppling till vårt arbete. Varje termin erbjuds du också ett studiebesök på ett lokalt företag för att ytterligare stärka din kompetens och omvärldskunskap. Handledargruppen är kostnadsfri för dig som arbetar i Västerås stad (inkl friskolor).

Den som håller i fortbildningen heter Inger Sjölund Bengtsson, teknikpedagog på expectrum. Inger är även NT- utvecklare i Västerås stad och utbildad handledare i skolutveckling.

Under vår vägledning utvecklas vi tillsammans!

Handledarledd grupp lärare hos expectrum i Västerås. Fotograf: Af Adam